Sr. No. NAME Transfer Certificate Number Admission Number Transfer Certificate File
1 Shania Siddiqui 1602016 1321 1602016_img089.jpg
2 Bhavesh Seth 2016041 0188 2016041_acunetix.txt
3 Naitik Raj Singh 2016036 2220 2016036_img078.jpg
4 Anirudh Singh 2016035 2222 2016035_img079.jpg
5 Vanshika Pandey 2016038 0759 2016038_img072.jpg
6 Kaustubh Pandey 2016009 365 2016009_img071.jpg
7 Abhishek Gupta 2016033 1244 2016033_img065.jpg
8 Dhairya Yadav 2016013 1349 2016013_img064.jpg
9 Laraib Alam 2016020 0742 2016020_img062.jpg
10 Jai Singh 2016015 2465 2016015_img060.jpg